Document Page: First | Prev | Next | All | Image | This Release | Search

File: 970924_aug97_decls6_0001.txt
Page: 0001
Total Pages: 2

Subject = 1ST ID RAPID FIRE SITREP 006  1 MAR 91            

Parent Organization = VII CORPS 

Unit = 1ST ID   

Folder Title = 1ST ID-INTSUMS 148 THRU 108-5 MAR THRU 15 FEB 91                        

Document Number =     13

Box ID = BX001087


                                                            UNCLASSIFIED                        c                      r


                                              (%I I MA.inR    TRAPT FrktlrFq 14At!f: tJTTt4nRAtJN Arn n(.; q
                          @@Airr niupp.          TllrPr TS APPROWif-IAT;:IY A nTt)lrlnN 5ZT7F FIF!tiFNT'
                   (U)Tl,ir
                        .iiir7 c:tiiit" nr Al RACRtltl PF?OPAPIY rnNIII)r.TTt4r, PF:r'.(IIIFRY OPFRATintiq.
                        ,2 .Wr Fri I:      tjnRT" OF qArWAN AIRVIFIO,
                  (U)'i.     III)    TJPW ))tJrT 10r.ATInt4;:
                        4 111) CT('.ISIVfr'.ANT rk)$7t4lr@ TN THr EAST 17' lipr
                        IN. 111) r-fl(li@ill:
                        I ). 4-P.-F  nl4 ?fl Fril (11     A 4Tti Rnp PlinT 4;IATFn Ti4AT @IA14Y
                  (U)PPRC;fl4tjf:l     IJITII IANKC. A@'lli ARTIE I WRY TJFRF Wt7AnFn InUARnc; RAc;RAti FRnti
                        -IORM LlFql  (ir qliAlnAI4 AiRrIF1 li.
                        2 i. JAor   Atl iii4nrriipTrn AqV HAS nrrn I nrAIFD AT PT FRQQ.                      nP;7 -rHF
                  u      @IATN i nr..  lHr Alp nr,.tiipirr AtJ ARFA nr APPR(IWTMATF4 V I U
                        7       IT TS flt.'rAtJF7Vt) (Jttll ARfilif to nr:pmr(i Akn rl)t);rRFn            q InRArF
                        ARFAQ.    rA('.t4 t;TnPAGP Al@rA lint llq r In r rP I OAnq - inTAi rAllAr.T'TV n;:
                        II.-A 14(40  fill4rl. AMMI]NITT(ik, nF: inpnATJTAN         "%)TFT ANn AAAA tiANII;Ar.TilPFc;
                        TNr.Ilinrn APTIIIrRY(lc;:@Mi-i)        TAIII< ( I (40MM I   MNRIAF?    QMAI I ARMS      Prr. Awn
                        tllnrq.    Nn rtirtlif.Al nnit@Jill;    NniFn.    Tllfc  qlTF LIAE. rIJAPtiFn FIV [Un         14.r.
                        AAA
                        i).       nppiinxIMA7r[ '/ 29140@lf: rri; ni           AN iinnrriipir-n flil)IqTON
                  u      iipjn;:Pl;ii(ititin rnripit,?jn P(ic;,r ftii@sizrp. rnmpi rx t'JAC; t ilf.ATrr) AT OT4qc;OrV
                        (r.f7NtFf? fir tinc:;).    T14F RIINICFR r.(IMPff:lf              AN AI?FA Or 7 X 7 I?tl ANn
                        rn@iqTcZTq nr At)PAnYIMATPI Y I() CPPARATF: qllnV.ClllPl ;:XFq               qR% nF Wllir.14 W;:DF
                        iitjrjrRr,r,niii4i) A@In I)IPT rfitirprn.      A I ANT)) INr r.I)Mt'.I[Nif'.ArlilNq C;YC;79:m
                        INiptirnNt-irCTrn 7iip rhf.11 TTIFC;,         VrY FA(.11 ITIF:(; Lir:nr rntj!-,TniirTrn np
                        r.fitJt'nF Tr nP Pnt:rAP.Rir.Alrr) iiiiii iiitjr-,.        nritjrrinr.F,i4rtir t)ARlr'n FPn-t CZTVFI
                        I AFA?lr, In PTPFC; In Ufiilf)I:N Pni Ff@.         Fl rrlplr.Al r.ONNrfl ioN pniinri
                        714Piltlr.141)[It IWF CnMill tX.     qllrr,.niiili t:)frq rnNc;TqT;:rl nF An[ITNIIqTRATItir
                        1 it)lt4r.  nlNltJr,  C;TIIRCrr Abjil nPI:PATION5. AAPA(;.           qntir iifilq nP APPAPPNT
                        friTF1 I rr.,rf4f:;7 (),If iir nPf,.n(i;:RFn.    filic CZITR UAC r[fapnpn riy 7 r-c;ci i@iiNA.
                        It.        A rtir[47('.Al nDF; Pniiiin HA, P.F7pii F:ntitin Ry @;Rti PnF. TTIF Rn It;
                  (U)(',IIDPrtJll I I f"rATril AT 01 C;AFq7?.              r;ir r.:t;:mrr.Ai Rpr, Pniiwn iq ni Tt)F: ngnn
                        U114 A Pi Aqll('. (:AP     ANn A iJ;IfTr ;:Annir. rnr?n r:Rnm Tiip iip.
                        IT 11 Tilt: f4notiAl I rt4riti nr A Rrrtil AIZ Apr Pni]Nn.              71IF: WRITfNr, ON 714r
                        I:nillJn IJAQ Tit @,'IlqqlAkJ ANI) Af?/.nTi@        Tiir Rr)11#4r) kAq A Ll;)APP;:R ARNIINI) Tr
                        [it Tti
                        tit;: binprir ri4rFir,
                        c. ;Pf A'qFt;rl4F:t4f:        IRAQI $:tlgr.Ft; tjflf (;CINTtNfl;: In WiT@fnrA[J TO I'IIF
                   u                                          ,I*AH.   Wr q@iniii n
                        UnPI14 ginp nr TifF ],)ATFRWAY@,' tilPibliTY Al RAr
                        P%PFr.i In qrP I irlit ',rrFFNTNr Ar.IltlIT.Tgq In PRnTFri it4i: @nfir.Fc;
                        IJTTI[I)PALIT@Jf; Ar.Rnqc; T@IF IJATRR.
                        r, .(II)   viilri:l I Al.IrIltl:;.   rnncc; rnillqTdY- Mni; II I TV Otlf-Pi AY FOR TIAP ANPA
                        Tn Tfir r)tiYlqlnN'c, "nl?FM It; AI)AII Ant F F:Pr)M.)tqF 54PI;l PNr. SKT.                  Pi F:Aqr
                        1'.Al I [!EJ? Pf:lllrn Al q-qrrr.-r@4R FnR N;:TATI q.            DECLASSIFIED
            ON: 04 SEP 97
            BY: SEC ARMY (DAMH) UNDER SEC 3.4 EO 12958
                                                  -14mak-                                             I
                                          UNCLASSIFIED
                                                                                   -2

Document Page: First | Prev | Next | All | Image | This Release | Search


Document 2 f:/Week-32/BX001087/1ST ID-INTSUMS 148 THRU 108-5 MAR THRU 15 FEB 91/1st id rapid fire sitrep 006 1 mar 91:09229712013018
Control Fields 17
File Room = aug97_declassified
File Cabinet = Week-32
Box ID = BX001087
Unit = 1ST ID
Parent Organization = VII CORPS
Folder Title = 1ST ID-INTSUMS 148 THRU 108-5 MAR THRU 15 FEB 91
Folder Seq # = 13
Subject = 1ST ID RAPID FIRE SITREP 006 1 MAR 91
Document Seq # = 13
Document Date =
Scan Date = 13-AUG-1997
Queued for Declassification = 03-SEP-1997
Short Term Referral = 01-JAN-1980
Long Term Referral = 01-JAN-1980
Permanent Referral = 01-JAN-1980
Non-Health Related Document = 01-JAN-1980
Declassified = 22-SEP-1997