Document Page: First | Prev | Next | All | Image | This Release | Search

File: 052296_mar_decls9_0001.txt
Page: 0001
Total Pages: 3

Subject: ARCENT FORCES PREPARE FOR COMBAT OPERATIONS           

Box ID: BX000031

Unit: XVIII CORPS 

Parent Organization: ARCENT   

Folder Title: DUTY LOG REAR CP G3 7 NOV 90                                  

Folder Seq #:     53

Document Number:     12

Document Date: 

Scan Date: 25-MAR-1996


  t


  t
        IN@U ti@ALiiU/t;A ii.Az;hl,'NtiiON L;C//CANU@OLO//
        hUr-OPNA/CbHUQA.iyC rf CHAGG N@//AUQe-LHQ//
        tiUtli-4A/,AmCL,Nf OPT Ctot;ll
        fiT
        8    E f  II,NV(6e ((411.
        sEtITit-.,% I UF
        OPLii/LL4EHT
                         GZ//        HkAUlt,14/C'llj\ cilvATION//


            E;;         /uhi rlcc
        /L-AMC4NI (OAINI       /c44INgIC44L,       /61YAcr.
        @@AMCLI@T F"6-        /461 YNe.:Zgvt      IDMAMNAN
        /XVIII            /@61:)Ne="@
        /Ibf LA)i CJIV I-)      /,dlic:1,4,4,ic;koL    IAA hr,@.@E
        /@-ilF l@F Ulv in)      /             IAA hli%EQYILLF
        /1@i L:LL tt)                     iAA NIUAAV
        lieu El-t (@i              I tr      IAA ilitESVit-LF        PAUE @Z fit-UCr-AAV]44      i k f
              ti@@      /a64di4ellvi7t      IAA CCLLM6L,4
                                   /COVLInIN4 il.MCt"ANEA
        ,I@@U AtN 0.1 V       /46,4ziNVI;t=,ir.     /rHAM@(UN 4(AIN
        ./IbT 'i:Lt                      /ChAmFlutN NAIN
                                   /FAL"N'bAEt
        OL) DLt                       7- -ICk-AWF)i;h
        /141@l ASNOIV(AAiLl)     /@6@9Nt4,Z4t       IAA EAvLt
        /J.,;l Elt          /,ib4 llli@ A-VI lr.   IAA LA(2LF-
        /@u c6c           /.dhe7Ne4," It      IAA. r-AliLt
        16U LLL
                                   /V.IL @Ca  LA@io@NE
        li@T tc.-CUIA
    .IAU &)AAONAOO
        ./Illr ALA til)r. C-)                 li)i4AtfAN
        /UoAJ;LL.,%T (LijAn)                  /Ff mcprbr;,@ch//
        HLAUIN12/ALMI-@ A!ND LOzi/
        @Li%Tt:,XI/GtNCr,AL/(S) lt-L COMMAN6EMOo INTEI%F    16 FU L't q:t'E?'AHEU . f4J F I taH I
        Al N14ri A CLOEINEU/,Cl,@l oAliLi            BUILB CONtAi V91ILH9 ANU
     4  t@l@LLI@F bA4iEci TO @6t-tJURT Fl-iUnt. t)rrhAfIONdg litILE
        6LUU1,11Y,AND SA@LTY vr iHt tCtiCL.//
                              Fii@PAHE FOri CCN8AI CPLRAIIU,v4t
        BUILL II-EAfEm oL2-iTisll%@E.,iT t;ArAdiLifiLbv ANi) CUNU6Cf CCNki)NEU AJIU D,cl ... ifi,d    4 Apr 1?96 @er SE@A
                        Unclassiried
                                                  (DAM.H) UP SEC 3.4 (a) EO 12956@

Document Page: First | Prev | Next | All | Image | This Release | Search


Document 3 f:/Week-12/BX000031/DUTY LOG REAR CP G3 7 NOV 90/arcent forces prepare for combat operations:05039613321922
Control Fields 17
File Room = mar96_declassified
File Cabinet = Week-12
Box ID = BX000031
Unit = XVIII CORPS
Parent Organization = ARCENT
Folder Title = DUTY LOG REAR CP G3 7 NOV 90
Folder Seq # = 53
Subject = ARCENT FORCES PREPARE FOR COMBAT OPERATIONS
Document Seq # = 12
Document Date = 01-JAN-1980
Scan Date = 25-MAR-1996
Queued for Declassification = 01-JAN-1980
Short Term Referral = 01-JAN-1980
Long Term Referral = 01-JAN-1980
Permanent Referral = 01-JAN-1980
Non-Health Related Document = 01-JAN-1980
Declassified = 03-MAY-1996